• Opinia geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego projektowanego zakładu produkcyjnego ADMIT przy ul. Cieszyńskiej 291 w Jaworzu
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Gliwicach na działce o numerze ewid. 283/8, a także projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego w Miasteczku Śląskim przy ul. Karpackiej na działce o numerze ewid. 270/86
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Mysłowicach na działce o numerze ewid. 3344/111, a także projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego w Piekarach Śląskich przy ul. J. Kawalca na działce o numerze ewid. 801/39
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego, a także przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary, powiat będziński przy ul. Malinowickiej na działce o numerze ewid. 2367/45.
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kruczej/Żurawiej na działce o numerze ewid. 627/3.
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego w miejscowości Piasek, gm. Pszczyna na działce o numerze ewid. 4514/6.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany dom jednorodzinny w Mysłowicach przy ul. Słonecznej na działce o numerze ewid. 1464/136.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany dom jednorodzinny w Woszczycach na działce o numerze ewid. 587/156.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Przebiśniegów na działce o numerze ewid. 4950/158.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany dom jednorodzinny w Bytomiu przy ul. Słonecznej na działkach o numerze ewid. 52, 53 i 245/54.
 • Opinia określająca geotechniczne warunki posadowienia budynku jednorodzinnego w Górze Siewierskiej na działce o numerze ewid. 482/1, a także projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Opinia geotechniczna sprawdzająca warstwy konstrukcyjne ulicy Szewskiej w Katowicach.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża dla posadowienia domu jednorodzinnego w Siemianowicach Śląskich w pobliżu ul. Kruczej na działce o numerze ewid. 1529/122.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla posadowienia hali w Siemianowicach Śląskich przy ul. Piastowskiej na działkach o numerach ewid. 319, 322 i 325.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża dla posadowienia domu jednorodzinnego w Tarnowskich Górach przy ul. Poziomkowej na działce o numerze ewid. 3398/46.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża dla posadowienia domu jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Lwowskiej na działce o numerze ewid. 954/8..
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Kaletach przy ul. Mickiewicza na działce o numerze ewid. 2154/48.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Bobrownikach przy ul. Bocianów na działce o numerze ewid. 2845/28.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Strzelnica na działce o numerze ewid. 7470/120.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w miejscowości Orzech, gmina Świerklaniec na działkach o numerach ewid. 961/342 i 968/341.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża w związku z projektowaną nadbudową budynku mieszkalnego w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. J. Gagarina 116 na działce o numerze ewid. 1057/21.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w miejscowości Zbrosławice przy ul. Polnej na działkach o numerach ewid. 1092/150 i 1093/150.
 • Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo – wodnych na działkach ewid. nr 1/68; 210/13; 210/16 w miejscowości Szałsza przy ul. Gliwickiej i Ptasiej.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Sosnowcu przy ul. Podhalańskiej na działce o numerze ewid. 4322.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Świerklańcu przy ul. Dębowej na działkach o numerach ewid. 2749/58 i 2750/58.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Tarnowskich Górach przy ul. ks. Henryka Renka na działce o numerze ewid. 3005/129.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Tarnowskich Górach przy ul. J. Waliski na działce o numerze ewid. 1167/170.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Kamieńskiej na działce o numerze ewid. 3811/260.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża dla posadowienia domu jednorodzinnego w Siemianowicach Śląskich w pobliżu ul. Kruczej na działce o numerze ewid. 1550/122.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla na działce o numerze ewid. 743/156.
 • Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża pod projektowany dom jednorodzinny i studnie chłonną w Mysłowicach przy ul. Granicznej na działce o numerze ewid. 1309/65.