3. Sprzęt

Cyfrowy dalmierz laserowy PLR 50

Posiadamy cyfrowy dalmierz laserowy PLR 50. Jego cechy to:

 • Precyzyjne i niezawodne pomiary dzięki technologii laserowej
 • Pomiar w zasięgu do 50 m
 • Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur oraz pomiary pośrednie
 • Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi
 • Trzpień do pomiaru z narożników i krawędzi
 • Libella
 • Duży wyświetlacz


Autor |sierpień 24th, 2014||0 komentarzy

Penetrometr Tłoczkowy – Kieszonkowy

Kieszonkowy penetrometr wciskowy wykorzystywany jest do oceny wytrzymałości gruntów spoistych na ściskanie w stanie jednoosiowego naprężenia. Jego zalety to:

 • szybkie i dokładne badanie wytrzymałości gruntu na ściskanie jednoosiowe
 • możliwość stosowania w warunkach polowych do badań ścian i dna wykopu
 • możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych do pomiaru powierzchni próbek typu NNS

 

SONY DSC

Zakres pomiarowy:

 • 0 – 4,5 kg/cm² – wersja z pieniem metalowym lub aluminiowym
 • Zakres pomiarowy: 0-4,5kg/cm² [441kPa]
 • Podziałka na skali pomiarowej: 0,250kg/cm²
 • Dokładność odczytu: 0,125kg/cm²
 • Średnica stopy: Ø6,35mm
Autor |sierpień 24th, 2014||0 komentarzy

Świdry do wierceń ręcznych

Posiadamy świdry kute wytwarzane ręcznie z materiałów o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne dzięki czemu doskonale sprawdzą się podczas ręcznego wiercenia w trudnych warunkach geologicznych.

Nasz zestaw składa się z różnego rodzaju świdrów, dostosowanych do gruntów o zróżnicowanej genezie. Duży zakres średnic dla poszczególnych modeli pozwala na dostosowanie zestawu do potrzeb Klienta.

W przypadku nawiercenia zwierciadła wód gruntowych istnieje możliwość odcięcia poziomu wodonośnego za pomocą rur osłonowych.


W skład naszego zestawu wchodzą:

 • Świder okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder rurowy dwunożowy – średnica: Ø 70 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)
 • Świder spiralny dwuzwojowy – średnica: Ø 42 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,45 m)
 • Świder rurowo – okienkowy – średnica: Ø 65 – 84 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,4 m)
 • Świder spiralny jednozwojowy – średnica: Ø 45 -64 mm, długość: 1 m (część robocza ok. 0,5 m)

Część robocza połączona jest z prętem o przekroju kwadratowym 16 mm, zakończonym zwornikiem 3/4″

 

Autor |sierpień 24th, 2014||0 komentarzy

Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 – DPL + obciążnik 10 kg do 10 m p.p.t.

Sonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg, przeznaczonego do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 10 m p.p.t.


ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] – zakres do 10 m p.p.t.
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

 • PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
 • PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
 • ENV 1997-3:2000 – Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.
 • PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
Autor |sierpień 24th, 2014||0 komentarzy

Zestaw do sondowań rdzeniowych RKS z młotem udarowym Cobra TT

Sonda rdzeniowa RKS jest urządzeniem służącym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji. Bardzo dobrze sprawdza się przy badaniach gruntów antropogenicznych np. na zwałowiskach lub składowiskach. Głębokość sondowania jest uzależniona od głębokości występowania wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody. Dzięki niewielkim gabarytom sondowanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków.


Dane techniczne:

Sonda rdzeniowa:

 • średnice zewnętrzne ∅ 36 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm
 • długość rdzenia 1 lub 2 m, cała sonda + 173 mm
 • wymienny nóż wzmocniony, hartowany, wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej
 • urywak rdzenia ze stali lub PCV
 • głowica spawana z fazowaną górną krawędzią
 • zwornik M22

Żerdzie:

 • ∅ 36 mm, długość 1 m, zwornik M22
 • pełne lub drążone
 • podziałka co 10 cm

Adapter:

 • Cobra TT – trzon H 32x 160 mm, zwornik M22

Proces pobierania próbek przy użyciu zestawu sondowań rdzeniowych RKS przy użyciu młota udarowego Cobra TT


Autor |sierpień 24th, 2014||0 komentarzy
stat4u