Sonda Dynamiczna Lekka (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, penetrometr ręczny) przeznaczona jest do wyznaczania zagęszczenia gruntu oraz ocenę wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych. Sondowanie dynamiczne polega na badaniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej wbijanej przy użyciu młota o wadze 10 kg, przeznaczonego do badania zagęszczenia gruntu do głębokości do 10 m p.p.t.


ZASTOSOWANIE:

  • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] – zakres do 10 m p.p.t.
  • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
  • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

  • PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
  • PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
  • ENV 1997-3:2000 – Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.
  • PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego