Kieszonkowy penetrometr wciskowy wykorzystywany jest do oceny wytrzymałości gruntów spoistych na ściskanie w stanie jednoosiowego naprężenia. Jego zalety to:

  • szybkie i dokładne badanie wytrzymałości gruntu na ściskanie jednoosiowe
  • możliwość stosowania w warunkach polowych do badań ścian i dna wykopu
  • możliwość stosowania w warunkach laboratoryjnych do pomiaru powierzchni próbek typu NNS

 

SONY DSC

Zakres pomiarowy:

  • 0 – 4,5 kg/cm² – wersja z pieniem metalowym lub aluminiowym
  • Zakres pomiarowy: 0-4,5kg/cm² [441kPa]
  • Podziałka na skali pomiarowej: 0,250kg/cm²
  • Dokładność odczytu: 0,125kg/cm²
  • Średnica stopy: Ø6,35mm