Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych. Interesuje się ich pochodzeniem, rozmieszczeniem, dynamika, ustrojem, bada ich zasoby i właściwości fizyczne i chemiczne. Odrębny kierunek badań reprezentuje ściśle związana z gospodarką hydrogeologia stosowana, zajmująca się metodyką poszukiwania i obliczania zasobów wód podziemnych, metodami odwodnienia kopalń, tuneli i wykopów budowlanych, sposobami regulacji poziomów wód gruntowych oraz rekultywacją i oczyszczaniem zbiorników wód podziemnych, a także badaniem i prognozowaniem migracji zanieczyszczeń w zbiornikach wód podziemnych oraz oszacowania ich podatności na zanieczyszczenia.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie hydrogeologi:

  • opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu,
  • projekty robót geologicznych,
  • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni),
  • projektowanie pionowych, gruntowych wymienników ciepła (pomp ciepła),
  • dokumentacje hydrogeologiczne dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne,
  • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,
  • oceny podatności warstw wodonośnych na zanieczyszczenia,
  • operaty wodno prawne,
  • projektowanie i instalacja piezometrów.