Geologia złożowa to dział geologii zajmujący się wyszukiwaniem, badaniem i udostępnianiem złóż surowców mineralnych, których eksploatacja ma sens ekonomiczny. Jako samodzielna nauka powstała z końcem XIX wieku w wyniku badań A. Groddecka i A.W. Stelznera. Geologia złóż klasyfikuje złoża pod względem rozpoznania i użyteczności a także ze względu na miejsce powstania złoża.

Nasza firma zajmuje się w dziedzinie geologii złóż następującymi zagadnieniami:

  • projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kruszywa naturalnego,
  • dokumentacje geologiczne złóż kruszywa naturalnego,
  • przygotowywanie w imieniu Przedsiębiorcy wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego.